Stress og vitaminer


Stress forbruger vitaminer og mineralerVed du, at stress og vitaminer hænger sammen?
Vitaminer og mineraler er stressens brændstof, så når du er stresset, skal du huske at tage ekstra tilskud af vitaminer og mineraler.

Men hvilke? spørger du så.

Ja, læs bare videre, så får du svaret :-)

En af stressforskningens pionerer Hans Selye har defineret fire forskellige stadier af stress. Han har undersøt hvordan stress og vitaminer og mineraler hænger sammen - altså hvilke af disse næringsstoffer, der forbruges når kroppen skal reagere på stress.I hvert stressstadie forbruges store mængder af vitaminer og mineraler.
Derfor har du altid brug for ekstra tilskud, når du er stresset. Læs mere om disse stadier og hvilke vitaminer og mineraler, du forbruger i hver enkelt fase.

Stress-cyklus

Stress forekommer i fire stadier, som hver især kan kobles til en følelsesmæssig tilstand.
Jeg har hentet beskrivelserne af de fire stadier fra Susanna Ehdins bog Det selvhelbredende menneske. Der kan du læse mere om hvordan stress forbruger næringsstoffer. Du kan finde alle detaljer om bogen her på min bogside.


Alarmstadiet

Alarmstadiet er det første stadie. Det er her hvor din kæmp-eller-flygt-refleks udløses.

Denne fase forbruger følgende næringsstoffer:
* Vitaminer: C, D, E, B1 og B12
* Mineraler: Ca, Cu, Co, Na, Se

Hvis du er voksen og i balance kan du sikkert håndtere dette stadie uden problemer. Men hvis du er et barn eller er i ubalance, kan du risikere at blive fastlåst her og det kan sætte sig som et chok.
I så fald vil du konstant tære på dine næringsstoffer.


Modstandsstadiet

Modstandsstadiet er det næste stadie. I dette stadie forsøger du bevidst eller måske ubevidst at forklare hvad der skete sådan rent intellektuel. Altså uden at bearbejde oplevelsen følelsesmæssigt.

Dette stadie forbruger følgende vitaminer og mineraler:
* Vitaminer: C, A, B1, B2, B3, B5, B6
* Mineraler: K, Zn, Mn, Mg

Hvis du ikke får behandlet den følelsesmæssige side af dine oplevelser, kan du blive fastlåst i dette stadie. Når du har været her et stykke tid, kan du uden at opdage det gå over i næste stadie, den kroniske modstand.


Kronisk modstand

Kronisk modstand opstår, når du ikke kommer ud af modstandsstadiet i tide. Du forbliver i modstand så længe, at din tilstand bliver kronisk. Vi taler her om år eller måske årtier. Du glider over i denne tilstand uden du egentlig opdager det.

Her frobruger du de samme næringsstoffer som i modstandsstadiet.


Udmattelse

Hvis du ikke har de nødvendige ressourcer til at komme ud af den kroniske modstand ender du i udmattelse.
Her har du tæret så meget på dine fysiske reserver, at du har tydelige fysiske tegn. Du er træt og har ikke lyst til at være sammen med andre mennesker.
For at komme ud af dette stadie, er det nødvendigt at tilføre masser af næringsstoffer - som beskrevet under restitution.


Ud af stress-cyklussen via restitution

De ovenstående stadier eller faser er de fire faser, du gennemløber i et stressforløb, hvor du ikke får sat ind med restitution i tide.

Den optimale måde at reagere på i alarmstadiet er at sikre dig, at du kommer i restistutionsfasen i stedet for at ende i modstandsstadiet.


Restitution

Hvis du efter alarmstadiet får behandlet dine oplevelser følelsesmæssigt - og ikke kun intellektuelt - kan du komme i restitutionsfasen.

I dette stadie er det nødvendigt at indtage følgende næringsstoffer:
* Vitaminer: C, D, E, B1, B6, B12, Folsyre
* Mineraler: Ca, Mg, Cu, Co, Se

Du kan også komme til restitutionsfasen fra modstandsstadiet og den kroniske modstand. Det vil så nok kræve terapi, kurser eller anden professionel hjælp. Og så selvfølgelig den samme tilførsel af de nødvendige næringsstoffer, så kroppen kan få energi og overskud igen.

Efter restitution vil du føle dig lettet og glad igen - og have energi til livet :-)

Så husk, at stress og vitaminer hænger sammen.
Når du er stresset, skal du huske at tage tilskud af vitaminer og mineraler.

Du kan læse mere om stress her:
- Hvad er stress. Definitioner. Hvad er sund/usund stress
- Årsager til stress. Hvad er det, der giver stress
- Sådan påvirker stress din krop og psyke
- Bliv fri for stress. 10 gode råd til at undgå stress
- Min historie. Sådan gik jeg ned med stress
- Sådan kom jeg tilbage fra stress
- Test dig selv. Er du stresset?
Tilbage fra Stress og vitaminer til Stress og sundhed
Tilbage fra Stress og vitaminer til Skab din egen sundhed