Hvad er stress?Hvad er stress?

Stress er en urgammel refleks, som sikrer din overlevelse.
Forestil dig selv som et stenaldermenneske, der står i skoven.
Pludselig kommer der et vildt og farligt dyr til syne foran dig.

Nu skal du lynhurtigt beslutte dig for om du vil blive og kæmpe eller om du vil vende om og flygte.
Uanset hvad du vælger, så har du brug for ekstra kræfter.

Din stress-refleks - også kaldet kæmp eller flygt refleksen - sørger for at gøre din krop klar til at yde sit absolut allerbedste.
Så forstil dig at du vender om og flygter.
Du har fået uanede kræfter, så du løber så stærkt som aldrig før og springer hurtigt i sikkerhed.

Din stress-refleks har reddet dit liv.

Du ville vel nødigt undvære denne refleks?

Ja, jeg ved godt, at det nok ikke ligefrem er farlige dyr, du har brug for at flygte fra i det daglige :-) Men så forestil dig en mere nutidig fare som en bil, der pludselig kommer farende mod dig. Så har du brug for at springe til side meget hurtigt.

Du tænker nok ikke på disse oplevelser som stress. Du tænker nok mere på de oplevelser du har haft, hvor du har haft uro i kroppen, hjertebanken, svært ved at sove osv. De ubehagelige oplevelser.

Ok, så lad os også tage fat på dem :-)


På denne side vil jeg
- give dig nogle definitioner på stress
- fortælle om sund og usund stress


Jeg håber, det giver dig svar på spørgsmålet "Hvad er stress?"Definitioner på stress

Der er mange forskellige svar på spørgsmålet "Hvad er stress?"
Jeg har fundet nogle forskellige definitioner på stress rundt om i litteraturen. Du skal få et par stykker her.

Center for stress definerer stress sådan:
"Stress er fysiologiske forandringer, der opstår i organismen, som følge af en ydre eller indre påvirkning".

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø derfinerer stress sådan:
"Stress er en række reaktioner, som kan føre til en langvarig (kronisk) individtilstand, der karkteriseres ved en kombination af høj anspændthed (aousal) og ulyst med negativ forventning til at løse opgaven/forventningen".

Ja, du har ret. Det er altså ikke alle, der forstår at forklare sig kort og ikke mindst klart.
En kort og klar definition fandt jeg på DR's undervisningssider på nettet - de skriver at stress er "den moderne syge".

Hvis jeg kort skal beskrive stress, vil jeg sige, det er den måde din krop reagerer på en given fare. Faren kan være i form af en fysisk trussel eller en psykologisk belastning.
Husk at stress kan være både sundt og godt - din krops reaktioner kan redde dit liv - og det kan i den kroniske udgave være meget helbredsskadelig og i værste tilfælde livstruende.

Ordet stress kommer fra engelsk og her beskrives det første gang i 1910.
I Danmark optrådte ordet første gang i 1960 efter at svenskerne havde overtaget begrebet fra USA.
Før vi begyndte at bruge ordet stress i det danske sprog anvendte vi typisk ord som "udkørt".
Sund og usund stress

Jeg har dyrket konkurrencegymnastik i mange år. Vi talte ikke om stress, når vi skulle konkurrere, men havde meget fokus på at lære at justere vores spændingsniveauer.
Men selv om vi kaldte det noget andet, så handlede det om at lære at styre sit stressniveau.

Lidt stress er godt. Det får dig til at præstere bedre, blive hurtigere og stærkere og mere klar i hjernen.
Men hvis du ikke kan styre det, så går det galt. Så bliver du så nervøs og rystende, så du slet ikke kan præstere.

Måske du også har prøvet at skulle i konkurrence, til stævne, eksamen,jobsamtale eller andet hvor du skal præstere noget ekstraordinært.

Så kender ud også til det der med at forsøge at blive sat op - men passe på at det ikke bliver for meget.

Indenfor stressforskningen opererer man med to forskellige former for stress:
* Optimalt stressniveau
* Negativt stressniveau


Sund stress - det optimale stresssniveau

Det optimale stressniveau er karakteriseret ved det adranalin-kick, som vi får, når vi føler os udfordrede og er klar til at tage udfordringerne op.

Adrenalinen giver os ekstra energi, gør os i stand til at reagere hurtigt og træffe hurtige beslutninger. Kort sagt, din krop er i den bedst mulige position til at kunne håndtere en truende eller belastende situation.

Du kender sikkert fornemmelsen af at være sat ekstra op og bare føle dig kampklar.

Den positive effekt vi får af adranalinen holder dog kun i nogle timer og så har kroppen brug for at restituere.
Hvis kroppen får hvile (resitution) efter en kortvarig stress-situation, reagerer den ved at styrke sit immunforsvar.
Helt lige som restitution efter træning gør musklerne stærkere.

Uden restition - og det gælder både træning og stress - så får kroppen ikke tid til at genopbygge sig selv og bliver kun svagere.Usund stress - Negativt stressniveau

Det negative stressniveau er karakteriseret ved magtesløshed, nervøsitet, koncentrationsbesvær og modløshed. I denne tilstand har vi svært ved at løse vores opgaver - alt føles besværligt.

Hvis det negative stressniveau varer ved, bliver det kronisk med helbredsmæssige følger.


Hvad er stress?
Ja, vi tænker nok for det meste på den usunde stress, som gør os syge. Men husk at stress også kan være sundt.
Kunsten er at lære at justere dit stressniveau.
Stress-cyklus

En af stressforskningens pionerer Hans Selye har defineret fire forskellige stadier af stress. I hvert af disse stadier forbruges store mængder af vitaminer og mineraler.
Derfor har du altid brug for ekstra tilskud, når du er stresset. Læs mere disse stadier og hvilke vitaminer og mineraler, du forbruger her (Link under udarbejdelse)
Denne stress-cyklus giver også i sig selv en god beskrivelse af hvad er stress.


Måske du søgte andre svar på spørgsmålet "Hvad er stress?".
Så kan du prøve at klikke videre og få mere information om stress:
- Hvordan jeg gik ned med stress
- Bliv fri for stress. 10 gode råd til at undgå stress.
- Sådan påvirker stress din krop og din psyke
- Årsager til stress. Hvad er det, der giver stress
- Test dig selv. Er du stresset?
- Husk tilskud af vitaminer og mineraler, når du er stresset
Tilbage fra Hvad er stress til Stress og sundhed
Tilbage fra Hvad er stress til Skab din egen sundhed